• BİLDİRGE

  • Büyük bütçelerin değil, büyük fikirlerin gücüne inanırız.
  • Tutkuyla çalışır, aşkla tasarlarız.
  • Bize göre bir işte tutku, heyecan ve coşku yoksa; o iş istenen etkiyi oluşturmaz.
  • Bizim için küçük iş, büyük iş ayrımı yoktur. Süper fikir, kötü fikir ayrımı vardır.
  • Biz markalarımızın sadece baskılı kampanyalarıyla değil; ismi, cismi, ürün fikri, kurumsal kimliği ve iletişim stratejisiyle de ilgileniriz.
  • Biz çuvalla para harcayarak tüketicide / tüketicisinde bıkkınlık oluşturan markaların değil; büyük, farklı ve cesur fikirlere prim vererek tüketicisinin gönlünde taht kuran markaların ajansıyız.
  • Biz reklamcılar için değil, markalarımızın müşterileri için işler yaparız.
  • Bizim için reklamın en önemli amacı tüketiciyi ikna etmektir.
  • Anlaşılmayan, sığ ve zekâmızı kanıtlamaya yönelik işler yapmayız.
  • Bize göre, marka stratejisi rakibi rahatsız etmiyorsa, laf salatasından başka bir şey değildir.
  • Hızlı düşünür, hızlı oluştururuz. Bizim için iş disiplini profesyonelliğin temelidir.
  • Hizmet verdiğimiz markalara şan, şöhret, itibar ve para kazandırırız.
  • Sonra Kim yapmış ? diye sorduklarında, cevabını sizin vermenizi bekleriz…